سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دعای محبت

دعای محبت

طلسم عشق قوی

چه دعایی بخوانیم: طلسم عشق قوی طلسم عشق فوری طلسم محبت بسیار قوی قویترین طلسم محبت طلسم عشق از راه دور طلسم حلقه طلسم محبت یهودی دعای احضار قوی دعای احضار محبت از راه دور

طلسم عشق قوی

برای محبت

این اسماء را در ورقه ای سفید به مشک و زعفران و گلاب نوشته و را طالب همراه خود نگه دارد و بخور برای انجام این عمل صندل سرخ و عود خوشبو است و این عمل را باید در روز 5 شنبه در ساعت مشتری یا در روز جمعه در ساعت زهره انجام داد و در اول ماه بهتر است

بسم الله الرحمن الرحیم

اشازنوش 3 کفیطیوش 3 دبراوش 3 قیوش 3 ثنوش 3 قنوش 3 شجکیوش 3 هبوش 3 طقطقوش 3 توکلوا یا خدام هذه اسماء و اجلبوا قلب فلان بنت فلان الی فلان بن فلان الوحا 3 العجل 3 الساعة 3

طلسم عشق فوری

اگر خواهی کسی را به عشق خود مبتلا سازی

نقش زیر را در روز دوشنبه در ساعت قمر بنویس و در زمین دفن کن

9 8 1 4 3 4 ما ح 9 11 22 5 9 1 8 99 5 9 1 2 8

طلسم محبت بسیار قوی

نقش زیر در باب حب ودوستی بسیار ازموده ومجرب است .اگر مطلوب از اوناراضی گردیده است یا به او التفات نمی کند ،پس باید به ساعت زهره یا مشتری وغیر ان(ساعات قبلا کاملا ذکر شده) ،این نقش معظم را بر پارچه کاغذ با احتیاط بنویسد وتعویذ را در بویان وبخورات داده(در حین نوشتن باید با بویان وبخورات مکان را وتعویذ را خوشبو کرد) وسپس طالب بر بازوی خویش ببندد .ان شاالله مطلوب مطیع فرمان گردد: 786

432

439

434

437

435

433

436

431

438

قویترین طلسم محبت

عزیمت زیر رو در روز چهار شنبه ساعت شمس یا مشتری بنویس در همان روز هم در آتش بیانداز تا مطلوب به محبت و عشق تو گرفتار شود 111 2 9 111 مما کو دو لام

طلسم عشق از راه دور

اگر خواهی کسی را در عشق خود بی آرام سازی

نقش زیر را بر سفال آب ندیده بنویس و در آتش بیانداز به حرمت این نقش و به اراده و عظمت الله این شخص مطیع و فرمانبردار تو خواهد شد

11 5 11 2 11 و 11 و 11 که 11 111 که

طلسم صبی

یکی از پرطرفدار ترین نمونه ها طلسم صبی است که بر پایه دعانویسی یهودی بنا شده است

تمامی روشها و نگارش طلسم در دعانویسی یهودی و صبی کاملا برابر است.

طلسم صبی دارای موجوداتی ماورائی به نام موکل است که کار اثر بخشی طلسم را بالا میبرد.یکی از دعانویسان معروف صبی شخصی به نام مامازار حلیمه سرحانی اشت

طلسم حلقه

برای محبت

طلسمات زیر رو بر روی یه ورق آهنی بنویسید و آهن رو بر روی آتش نگه دارید و مقداری هم نبات بر روی آن بریزید اسم طرف را هم با حروف مقطعه بنویس

الوهح الوهح الوهح به نام فلان بن فلان علی حب فلانه بنت فلانه العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة الوحا الوحا الوحا علیکم یا ابا ابطین اسواس اسواس احضروا ف ل ا ن ب ن ف ل ا ن

طلسم محبت یهودی دعای احضار قوی دعای احضار محبت از راه دور

دعا های محبت مرتبط:

دعا برای علاقه شوهر به زن

دعای بیقراری شدید معشوق

دعای دلتنگ کردن معشوق

دعا برای بازگشت سریع معشوق

دعای بیقراری معشوق از راه دور

ذکری برای جلب محبت ازراه دور

دعای بیقرارکردن معشوق

طلسم صبی